Uslovi

Uslovi iznajmljivanja vozila:

 

 • Ako izaberete “Plati kasnije”, CarOgo zahtijeva 20% od ukupne cijene kao depozit. Ukoliko otkažete 30 dana prije početka rezervacije možete povratiti vaš depozit.
 • Vozilo se može dati vozaču sa najmanje 20 godina starosti.
 • Minimalna dužina najma je 24 časa.
 • Cijene su u eurima sa uračunatim PDV-om.
 • Kilometraža je neograničena.
 • U cijenu je uključeno obavezno osiguranje protiv odgovornosti za štetu nastalu trećoj osobi.
 • Casco osiguranje ne podrazumjeva osiguranje od štete vrijednosti manje od 200 eura, štete počinjene pod dejstvom alkohola, droge i drugih opojnih sredstava, vožnju bez važeće ili oduzete vozačke dozvole, kao i kada se u vozilu nalazilo više lica od broja registrovanih sjedišta. Klijent je dužan da bez obzira na dopunski Casco nadoknadi štetu CarOgo-u.
 • U slučaju saobraćajnog udesa, havarije vozila, korisnik je dužan da pored vozila sačeka radnike MUP-a sačini zapisnik o šteti i sačeka radnika “CarOgo” da dođe po vozilo. Ukoliko korisnik propusti neku od navedenih radnji i time pričini štetu CarOgo, dužan je istu nadoknaditi u punom iznosu, zajedno sa izgubljenom dobiti.
 • Dodatni CasCo ne obuhvata oštećenje pneumatika, i dijela vozila od tablica na niže i sitnih ogrebotina na vozilu, za koje je potrebno poliranje, kao i gubljenje ključa, dokumenata vozila, alata i pribora za prvu pomoć, korisnik je dužan u cijelosti da plati.
 • U slučaju gubljenja ključa ili dokumenata korisnik je dužan platiti iznos od 2000€.
 • Gorivo plaća korisnik, osim u slučaju da vrati istu količinu goriva koju je preuzeo.
 • U slučaju da klijent ne vrati istu količinu goriva, isto se obračunava po pređenoj kilometraži, i to 0.15Q po kilometru, na šta “CarOgo” zadržava pravo poskupljenja ovog dijela, zavisno od cijene goriva na benzinskim pumpama.
 • Kašnjenje u vraćanju vozila dodatno se naplaćuje i to za svaki sat zakašnjenja u iznosu od 1/4 dnevnog najma.
 • “CarOgo” zadržava pravo izmjena cijena dnevne rente.

Sva međusobna prava i obaveze precizno su regulisana Ugovorom o najmu koji se potpisuje prilikom preuzimanja obaveza.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!